หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขันสะหลี
อักษรล้านนา
ขันฯระฯสี
เทียบอักษรไทย
[ขันสรี]
ความหมาย

น.บายศรี - ภาชนะที่ใส่เครื่องสังเวยในการทำพิธีเรียกขวัญ หรือสังเวยเทพเจ้า; ขันสะหรี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขันสะหลี (ขันฯระฯสี)