หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขันผีครู
อักษรล้านนา
ขันฯผีระฯคู
เทียบอักษรไทย
[ขันผีครู]
ความหมาย

น.ขันครู - พานดอกไม้ธูปเทียนที่นำไปเคารพครูซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว หรือครูที่อยู่ในฐานะเทพ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขันผีครู (ขันฯผีระฯคู)