หน้าหลัก
ขันนำตาน
ขันฯนาฯทาฯนฯ
[ขันนำทาน]

น.พานดอกไม้ธูปเทียนที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องไทยทาน ปกติจะให้ผู้เฒ่าถือนำหน้าเครื่องไทยทาน และนำไปประเคนแด่พระสงฆ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขันนำตาน (ขันฯนาฯทาฯนฯ)