หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขันตั้งเติง
อักษรล้านนา
ขันฯตั้งฯเทิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ขันตั้งเทิง]
ความหมาย

สำ.ให้ของกำนัล หรือให้ผลประโยชน์มากจนเป็นที่พอใจของผู้ที่จะอำนวยผลประโยชน์ให้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขันตั้งเติง (ขันฯตั้งฯเทิงฯ)