หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขันตั้ง
อักษรล้านนา
ขันฯตั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ขันตั้ง]
ความหมาย

น.กำนล - เครื่องคำนับครู,เครื่องบูชาครู ก.อาการที่ไก่ขันตอนดึกและใกล้รุ่ง เรียก ไก่ขันตั้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขันตั้ง (ขันฯตั้งฯ)