หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขันครู
อักษรล้านนา
ขันฯระฯคู
เทียบอักษรไทย
[ขันครู]
ความหมาย

น.ขันที่ใส่เครื่องสักการบูชาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์ ภายในขันมี กรวยดอกไม้ ธูป เทียน หมาก พลู ผ้าขาว ผ้าแดง ข้าวเปลือก ข้าวสารเงินค่าขันครู ผลไม้ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขันครู (ขันฯระฯคู)