หน้าหลัก
ขันขอสีล
ขันฯขํอฯสี
[ขันขอสีล]

น.ขันขอศีล - พานดอกไม้ที่จัดไว้ถวายพระเพื่อขอรับศีล; ขันสีล ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขันขอสีล (ขันฯขํอฯสี)