หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขัน
อักษรล้านนา
ขันฯ
เทียบอักษรไทย
[ขัน]
ความหมาย

น.พาน - ภาชนะอย่างหนึ่ง ที่ใช้สำหรับจัดวางสิ่งของ อันมีข้าวตอกดอกไม้ ธูปและเทียน เป็นต้น เพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ก๑.ทำให้แน่น,ทำให้ตึง; เช่นขัน สกรู,ขันชะเนาะ ก๒.อาการที่ไก่โก่งคอส่งเสียงร้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขัน (ขันฯ)