หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขังป้อง
อักษรล้านนา
ขังฯป้ลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ขังปล้อง]
ความหมาย

ดู...ขังข้อ

ออกเสียงล้านนา
ขังข้อ
อักษรล้านนา
ขังฯขํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ขังข้อ]
ความหมาย

น.กระบอกไม้ไผ่ที่ตัดให้มีข้อติดอยู่ข้างหนึ่ง;ถ้าตัดให้มีข้อติดไว้ทั้งสองข้างเรียก ขังปล้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขังป้อง (ขังฯป้ลฯอฯง)