หน้าหลัก
ขังป้อง
ขังป้อง
ขังฯป้ลฯอฯง
[ขังปล้อง]

ดู...ขังข้อ

ขังข้อ
ขังฯขํอฯ
[ขังข้อ]

น.กระบอกไม้ไผ่ที่ตัดให้มีข้อติดอยู่ข้างหนึ่ง;ถ้าตัดให้มีข้อติดไว้ทั้งสองข้างเรียก ขังปล้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขังป้อง (ขังฯป้ลฯอฯง)