หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขังข้อ
อักษรล้านนา
ขังฯขํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ขังข้อ]
ความหมาย

น.กระบอกไม้ไผ่ที่ตัดให้มีข้อติดอยู่ข้างหนึ่ง;ถ้าตัดให้มีข้อติดไว้ทั้งสองข้างเรียก ขังปล้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขังข้อ (ขังฯขํอฯ)