หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขัง
อักษรล้านนา
ขังฯ
เทียบอักษรไทย
[ขัง]
ความหมาย

ก.ให้อยู่ในที่ปิดล้อมที่มีขอบเขตจำกัดและปิดทางออก เช่น ขังไก่ไว้ในเล้า,ขังนักโทษไว้ในเรือนจำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขัง (ขังฯ)