หน้าหลัก
ขะไจ๋ไป
ขไจไพ
[ขะไจไพ]

ก.รีบไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะไจ๋ไป (ขไจไพ)