หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขะไจ๋กิ๋น
อักษรล้านนา
ขไจกินฯ
เทียบอักษรไทย
[ขะไจกิน]
ความหมาย

ก.รีบกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะไจ๋กิ๋น (ขไจกินฯ)