หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขะไจ๋
อักษรล้านนา
ขไจ
เทียบอักษรไทย
[ขะไจ๋]
ความหมาย

ว.ใช้นำหน้าคำกิริยา ให้เป็นคำสั่งรีบ,เร่งรีบ,โดยเร็ว,รีบด่วน เช่น ขะไจ๋ผ่อ - รีบดู,ขะไจ๋แล่ - เร็วๆ สิ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะไจ๋ (ขไจ)