หน้าหลัก
ขะโจ้
ขโจ้
[ขะโจ้]

น.ชงโลง- อุปกรณ์ใช้วิดน้ำทำด้วยตอกไม้ไผ่หรือหวาย สานให้ทึบ มีด้ามยาวประมาณ ๑.๕ - ๒ เมตรสำหรับใช้ถือในการวิดน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะโจ้ (ขโจ้)