หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะโจ้
อักษรล้านนา
ขโจ้
เทียบอักษรไทย
[ขะโจ้]
ความหมาย

น.ชงโลง- อุปกรณ์ใช้วิดน้ำทำด้วยตอกไม้ไผ่หรือหวาย สานให้ทึบ มีด้ามยาวประมาณ ๑.๕ - ๒ เมตรสำหรับใช้ถือในการวิดน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะโจ้ (ขโจ้)