หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขะแลขะแจ
อักษรล้านนา
ขแลขแช
เทียบอักษรไทย
[ขะแลขะแช]
ความหมาย

ว.กระจัดกระจาย,ระส่ำระสาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะแลขะแจ (ขแลขแช)