หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขะแม็บๆ
อักษรล้านนา
ขแมัปฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ขะแม็บๆ]
ความหมาย

ก.พะงาบๆ,หายใจออกทางปาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะแม็บๆ (ขแมัปฯๆ)