หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะแป่ง
อักษรล้านนา
ขแปงฯ
เทียบอักษรไทย
[ขะแป่ง]
ความหมาย

น.กำไลเท้า; ขอ แฅ่ง,ขอแป่ง,ปลอกแฅ่ง,ปอบแฅ่ง,แป่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะแป่ง (ขแปงฯ)