หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะแนม
อักษรล้านนา
ขแนมฯ
เทียบอักษรไทย
[ขะแนม]
ความหมาย

สัน.ถ้า,หากว่า,เพียงแต่ว่า,แม้นว่า,ขอเพียงว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะแนม (ขแนมฯ)