หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะแนง
อักษรล้านนา
ขแนงฯ
เทียบอักษรไทย
[ขะแนง]
ความหมาย

น.ทะลาย - ช่อผลของหมาก มะพร้าว ตาล เป็นต้น เช่น ขะแนงบ่าป๊าว-ทะลายมะพร้าว, บ่าต๋าล ๓ ขะแนง-ลูกตาล ๓ ทะลาย; คะแนง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะแนง (ขแนงฯ)