หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะแจ๋ะจ๊าง
อักษรล้านนา
ระฯกแจะช้างฯ,ขแจะช้างฯ
เทียบอักษรไทย
[กระแจะช้าง,ขะแจะช้าง]
ความหมาย

น.โซ่เหล็กสวมเท้าคู่หน้าของช้างให้ชิดกัน เมื่อปล่อยช้างเข้าไปหากินในป่า ป้องกันมิให้ช้างเดินไปไกลเกินไป; กะแจ๋ะจ๊าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะแจ๋ะจ๊าง (ระฯกแจะช้างฯ,ขแจะช้างฯ)