หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขะแจ๋
อักษรล้านนา
ระฯกแจ,ขแจ
เทียบอักษรไทย
[กระแจ,ขะแจ]
ความหมาย

น.กุญแจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะแจ๋ (ระฯกแจ,ขแจ)