หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขะเนงเต๋งแป๊
อักษรล้านนา
ขเนงฯเตงฯแพ้
เทียบอักษรไทย
[ขะเนงเตงแพ้]
ความหมาย

ก.กดขี่ข่มเหง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะเนงเต๋งแป๊ (ขเนงฯเตงฯแพ้)