หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะเนง
อักษรล้านนา
ขเนงฯ
เทียบอักษรไทย
[ขะเนง]
ความหมาย

ก.ข่มเหงคะเนงร้าย,รังแกเบียดเบียน,กดขี่ข่มเหง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะเนง (ขเนงฯ)