หน้าหลัก
ขะเน
ขเน
[ขะเน]

ก.คะเน,คิด,คาดคำนวณอย่างหยาบ; คะเน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะเน (ขเน)