หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะเน
อักษรล้านนา
ขเน
เทียบอักษรไทย
[ขะเน]
ความหมาย

ก.คะเน,คิด,คาดคำนวณอย่างหยาบ; คะเน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะเน (ขเน)