หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขะหลำ
อักษรล้านนา
ขหํลฯา, ขํๆลฯา
เทียบอักษรไทย
[ขะหลำ]
ความหมาย

น.ลูกอัณฑะ; หำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะหลำ (ขหํลฯา, ขํๆลฯา)