หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะหม่อม
อักษรล้านนา
ขห่มฯอฯม,ข่ๆมฯอฯม,ระฯกห่มฯอฯม
เทียบอักษรไทย
[ขม่อม]
ความหมาย

น.กระหม่อม - ส่วนของกะโหลกศีรษะถัดจากตรงกลางลงมาใกล้หน้าผาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะหม่อม (ขห่มฯอฯม,ข่ๆมฯอฯม,ระฯกห่มฯอฯม)