หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขะหมวน
อักษรล้านนา
ขมฯวฯๆร,ขหมฯวฯร
เทียบอักษรไทย
[ขมวน]
ความหมาย

น.ขมวน - หนอนของแมลงด้วงปีกแข็งชนิดหนึ่ง ที่กินเนื้อแห้งปลาแห้ง หรืออาหารแห้งอื่นๆ ทิ้งรอยให้เห็นเป็นขุยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะหมวน (ขมฯวฯๆร,ขหมฯวฯร)