หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขะหมวด
อักษรล้านนา
ขหมฯวฯด
เทียบอักษรไทย
[ขมวด]
ความหมาย

ก.กระหมวด - บิดแล้วม้วนหรือหมุนให้เป็นปม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะหมวด (ขหมฯวฯด)