หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขะหน่ำ
อักษรล้านนา
ขหํนฯา,ระฯกหํนฯา
เทียบอักษรไทย
[ขะหน่ำ,กระหน่ำ]
ความหมาย

ว.กระหน่ำ - ซ้ำๆ ลงอย่างหนัก เช่น ฝนต๋กขะหน่ำ-ฝนตกลงมาอย่างหนัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะหน่ำ (ขหํนฯา,ระฯกหํนฯา)