หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขะหนาบ
อักษรล้านนา
ข฿นฯๆาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ขะหนาบ]
ความหมาย

ก.ขนาบ - กำราบ,ทำให้กลัว,บังคับ,ปราบปราม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะหนาบ (ข฿นฯๆาปฯ)