หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะหนานหลวง
อักษรล้านนา
ข฿นฯๆานฯหลฯวฯง
เทียบอักษรไทย
[ขนานหลวง]
ความหมาย

น.ผู้สึกจากพระภิกษุที่เคยเป็นเจ้าอาวาส วัด; หนานหลวง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะหนานหลวง (ข฿นฯๆานฯหลฯวฯง)