หน้าหลัก
ขะหนน
ข฿นฯๆร,ขห฿นฯร
[ขะหนน]

น.ถนน - หนทางที่ทำขึ้น; ขะหนุน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะหนน (ข฿นฯๆร,ขห฿นฯร)