หน้าหลัก
ขะสั๋ต
ขสัตฯ,ระฯกสัตฯ
[ขะสัต,กระสัต]

น.กษัตริย์, พระราชา; กะสั๋ต ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะสั๋ต (ขสัตฯ,ระฯกสัตฯ)