หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะสั๋ต
อักษรล้านนา
ขสัตฯ,ระฯกสัตฯ
เทียบอักษรไทย
[ขะสัต,กระสัต]
ความหมาย

น.กษัตริย์, พระราชา; กะสั๋ต ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะสั๋ต (ขสัตฯ,ระฯกสัตฯ)