หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะลึ่งตึ้งตั้ง
อักษรล้านนา
ขลึ่งฯทึ่งฯทั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ขะลึ่งทึ่งทั่ง]
ความหมาย

ว.โครมคราม,ผลุนผลัน,พรวดพราด,รีบร้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะลึ่งตึ้งตั้ง (ขลึ่งฯทึ่งฯทั่งฯ)