หน้าหลัก
ขะยอม
ขยอฯม
[ขะยอม]

น.ต้นพะยอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะยอม (ขยอฯม)