หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะมุ่น
อักษรล้านนา
ขมุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ขะมุ่น]
ความหมาย

น.ตะกอน - ของแข็งที่อยู่ในของเหลว แล้วตกจมลงนอนก้น เช่นตะกอนในถังน้ำ; ขะนุ่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะมุ่น (ขมุ่ร)