หน้าหลัก
ขะมุ่น
ขมุ่ร
[ขะมุ่น]

น.ตะกอน - ของแข็งที่อยู่ในของเหลว แล้วตกจมลงนอนก้น เช่นตะกอนในถังน้ำ; ขะนุ่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะมุ่น (ขมุ่ร)