หน้าหลัก
ขะมุกขะมุ่น
ขมุกขมุ่ร
[ขะมุกขะมุ่น]

ก.ขยักขย่อน - คลื่นไส้,พะอืดพะอม

ขะมุกขะมุ่น
ขมุกขมุ่ร
[ขะมุกขะมุ่น]

ก.ผะอืดผะอม,ปั่นป่วนในท้อง; สะมุกสะมุ่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะมุกขะมุ่น (ขมุกขมุ่ร)