หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขะนุ่น
อักษรล้านนา
ขนุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ขะนุ่น]
ความหมาย

น๑.ตะกอน อย่างตะกอน ของน้ำที่ขังค้างอยู่ก้นหม้อ; ขี้ขะนุ่น,ขี้ขุ่น,นุ่น ก็ว่า น๒.นุ่น - ของที่เป็นใยฟูอย่างสำลี หรือขนสัตว์บางชนิด; นุ่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะนุ่น (ขนุ่ร)