หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะต๊ำ
อักษรล้านนา
ขทําฯ
เทียบอักษรไทย
[ขะท้ำ]
ความหมาย

น.จั่นหับ -กรงดักสัตว์ชนิดหนึ่ง ด้านหน้ามีประตูเลื่อนขึ้นลงเพื่อเปิดปิดด้วยกลไกง่ายๆ ภายในกรงมีอุปกรณ์ใส่ เหยื่อล่อ; กะต้ำ,ขะต้ำ,ต่ำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะต๊ำ (ขทําฯ)