หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะต่าย
อักษรล้านนา
ขต่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ขะต่าย]
ความหมาย

น.กระต่าย - ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก หูยาว, เครื่องมือขูดมะพร้าว; ดู...กะต่าย

ออกเสียงล้านนา
กะต่าย,ขะต่าย
อักษรล้านนา
ระฯกต่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[กระต่าย]
ความหมาย

น๑.กระต่าย - สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ขนปุย หูยาว มีฟันแทะด้านบน ขาหน้ามี ๕ นิ้ว ขาหลังมี ๔ นิ้ว; ขะต่ายก็ว่า น๒.กระต่ายขูดมะพร้าว - เครื่องครัวสำหรับขูดเนื้อมะพร้าวออกจากกะลา ประกอบด้วยตัวเหล็กขูดเป็นแผ่นโลหะมีฟันเลื่อยโดยรอบ สวมเข้ากับปลายของแผ่นไม้สำหรับรองนั่งรูปต่างๆ ซึ่งเดิมเป็นรูปกระต่าย; แมวขูดบ่าป๊าว-แมวขูดมะพร้าว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะต่าย (ขต่ายฯ)