หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะดาษสา
อักษรล้านนา
ระฯกดาษฯฯสาฯฯ,ขดาษฯฯสา
เทียบอักษรไทย
[กระดาษสา,ขะดาษสา]
ความหมาย

น.กระดาษที่ทำจากเปลือกของต้นปอสาหรือต้นกระสา มักนำมาทำเป็นสมุดข่อย หรือพับสา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะดาษสา (ระฯกดาษฯฯสาฯฯ,ขดาษฯฯสา)