หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะดาษ
อักษรล้านนา
ระฯกดาษฯฯ,ขดาษฯฯ
เทียบอักษรไทย
[กระดาษ,ขะดาษ]
ความหมาย

น.กระดาษ - วัตถุแผ่นบางๆ ส่วนมากใยเปลือกไม้ ใยใบไม้ ฟาง และหญ้า ใช้เขียนหรือพิมพ์หนังสือ ใช้ห่อของ หรือทำกล่องบรรจุภัณฑ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะดาษ (ระฯกดาษฯฯ,ขดาษฯฯ)