หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขะกู๋น
อักษรล้านนา
ระฯกกู,ระฯกกูล,ขกูล
เทียบอักษรไทย
[กระกูล,ขะกูล]
ความหมาย

น.ตระกูล,โคตร,เชื้อสายญาติ,เครือญาติ; กะกู๋น,ถะกู๋น,ผะกู๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะกู๋น (ระฯกกู,ระฯกกูล,ขกูล)