หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขอแป่ง
อักษรล้านนา
ขํอฯแป่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอแป่ง]
ความหมาย

น.กำไลเท้า; แป่ง,ขะแป่ง,ขอแฅ่ง,ปลอกแฅ่ง,ปอบแฅ่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอแป่ง (ขํอฯแป่งฯ)