หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขอแขน
อักษรล้านนา
ขํอฯแขนฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอแขน]
ความหมาย

น.กำไลมือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอแขน (ขํอฯแขนฯ)