หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขอสูมา
อักษรล้านนา
ขํอฯสูมา
เทียบอักษรไทย
[ขอสูมา]
ความหมาย

ก๑.ขอโทษ - คำกล่าวขอยกโทษ เช่น ขอสูมาเต๊อะเจ้า - ขอโทษด้วยค่ะ,ขอโทษ,ขอยกเว้นโทษ ก๒.การขอขมาต่อผีปู่ย่าตาทวดของฝ่ายหญิง ที่ได้ทำการผิดผี ดู...ผิดผี,เสียผี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอสูมา (ขํอฯสูมา)