หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขอย
อักษรล้านนา
ขอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอย]
ความหมาย

ก.อิจฉา,ริษยา ขอย ตรงกับอิจฉา เช่น เป๋นดีขอย-น่าอิจฉา, แต่บางที ขอย หมายถึงริษยา ก็มี; ยวน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอย (ขอฯยฯ)