หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขอย
อักษรล้านนา
ขอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอย]
ความหมาย

ก.อิจฉา - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียกว่า ''ขอย''; อิจฉา หรือ ขอย คือ เห็นคนอื่นได้ดีแล้วไม่พอใจ เป็นความรู้สึกที่ไม่อยากเห็นคนอื่นได้ดี กลัวว่าเขาจะดีเด่นเกินหน้าหรือเท่ากับตน จึงทนไม่ได้ หรือน้อยเนื้อต่ำใจ อยากมีหรืออยากเป็นอย่างเขาบ้าง แต่ ''อิจฉา'' มึความหมายเบากว่า ''ริษยา'' เพราะ ริษยา เป็นอาการที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี ทนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นได้ดี ร้อนรุ่มใจเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีกว่า มักจะเกิด ริษยาอาฆาต คือการคิดแค้น เพราะไม่อยากให้ใครได้ดี เรามักจะใช้คำสองคำนี้รวมๆ กัน คือ ''อิจฉาริษยา''

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอย (ขอฯยฯ)