หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขอม
อักษรล้านนา
ขอฯม
เทียบอักษรไทย
[ขอม]
ความหมาย

น.ชาวเขมรโบราณ,เรียกภาษาและอักษรของชาวเขมรโบราณว่า ภาษาขอม และ อักขระขอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอม (ขอฯม)