หน้าหลัก
ขอบปะตู๋
ขอฯบระฯบตู
[ขอบประตู]

น.วงกบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอบปะตู๋ (ขอฯบระฯบตู)