หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขอบปะตู๋
อักษรล้านนา
ขอฯบระฯบตู
เทียบอักษรไทย
[ขอบประตู]
ความหมาย

น.วงกบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอบปะตู๋ (ขอฯบระฯบตู)